HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

Főoldal

Erdőkürt virágba borulni készülő látképével kívánunk szeretettel, Békés Húsvéti Ünnepeket!

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
/Reviczky Gyula: Húsvét/

Házat – Hazát Alapítvány Kuratóriuma 
dr. Kellermayer Miklós elnök
Lőrincz Kálmán 
dr. Máthé Gizella
Molnár Gergely és
Munkatársai 

Határtalan összefogás a badalói óvodáért

Az ünnepélyes alapkőletétel a helyi református templomban megtartott istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Sápi Zsolt lelkipásztor hirdette az igét. Az igehirdetés végén a Házat-Hazát Alapítvány kuratóriumi tagja, a vizsolyi református gyülekezet presbitere, Molnár Gergely egy Vizsolyból származó Károli Gáspár Bibliával lepte meg a helyi gyülekezetet, majd az egész napos rendezvény díszvendége, a Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, gitáros, szövegíró Tolcsvay Béla adta elő az Alapítvány számára írt dalát, a ,,Legyen úgy, mint régen volt” c. szerzeményét.

 

Hír - Érték 2016.02.25. hatoscsatorna

Téma: A HÁZAT-HAZÁT ALAPÍTVÁNY EREDMÉNYEIRŐL
Műsorvezető: Dr. Kőrösi Mária, egyetemi tanár
Vendég: Lőrincz Kálmán, igazgató, Házat-Hazát Alapítvány

HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA A KÁRPÁTALJAI BADALÓ ÚJ ÓVODÁJÁNAK MEGÉPÍTÉSÉRE

 

Badaló Község óvodaépülete műszakilag tönkre ment, és életveszélyessé vált, a gyermekeket ki kellett belőle költöztetni ideiglenes helyszínre, ezért az Ön- kormányzatnak új óvoda megépítéséről kell gondoskodnia.
 
A Házat-Hazát Alapítvány/ HHA / felelős azért, hogy az Önkormányzat és az Adományozók szempontjait egyaránt képviselve elérje, hogy a tervek a terve-zett funkcióknak maximálisan megfeleljenek, és emellett költséghatékonyabb módon megvalósíthatóak legyenek.
 

Segítsen, hogy segíthessünk!  

„Badalói óvoda” felépítésére:

MagNet Bank  16200151 – 18525728 – 00000000

 

"Csiszár Attila" otthonteremtésére

MagNet Bank  16200106 – 11547985 – 00000000

 

A MagNet Bank 2015. évi Közösségi Adományozási Programja lezárult. Erre a programra a Házat Hazát Alapítvány is pályázott. 500 e Ft-keretre lehetett pályázni, mivel a bank az előző évi nyereségének 10%-át osztja szét a számla-tulajdonosok szavazatai alapján, a pályázó civil-szervezetek között. Ez az összeg 2014-ben több mint 35 millió Forint volt. Ennek, ill. a szavazatok alapján mi is nyertünk: 64.740,-Ft-ot!

KÖSZÖNJÜK, hogy RÁNK SZAVAZTAK és EZÚTON IS TÁMOGATTÁK

AZ ALAPÍTVÁNY OTTHON-TEREMTŐ CÉLJAIT!

Az alapítvány minden Forintnak örül, ráadásul forgott az alapítvány neve, programja és előadást is tarthattunk a bankban a többi civil-szervezet előtt, két alkalommal is.


Egy őrült amerikás magyar élettörténete

Az őrült amerikás magyar – figyelem, nem hülye, nem bolond, csak őrült – Lőrincz Kálmán, aki hazahozta a Jimmy Carter nevével fémjelzett Habitat for Humanity nevű lakásépítési programot, megalapította a Házat Hazát Alapítványt, és családi házak tucatjait építette fel kalákamunkában rászoruló, önmagukért tenni is kész magyar fiataloknak.

A könyvből az olvasó elé rajzolódnak életének fontosabb szakaszai, a gyermekkortól kezdve az első szerelemig, az Amerikába történő kivándorlásától kezdve az új környezetben elsajátított élettapasztalatokig, a Habitattal és Carter elnökkel való megismerkedésétől kezdve a lakásépítő program hazahozataláig, az itthoni, olykor gáncsoskodó, fogadtatástól kezdve a bátaszéki, martonvásári, gödöllői, ceglédi és adonyi házak felépítéséig, az első boldog beköltözőktől kezdve az új otthonokba „beleszületett” legutolsó gyermekig, az anyaszervezettel való szakítástól kezdve a millecentenáriumra készített gyönyörűséges máriabesnyői tervek meghiúsulásáig, a súlyos szívműtéttől és a hosszú éveken át tartó mélyrepüléstől kezdve a remény újjáéledéséig, az új tervekig és a végenincs kilincselésig, kilincselésig, kilincselésig…

Mindezt összegereblyézte: Szilágyi Károly újságíró, aki megalakulásától kezdve figyelemmel kíséri az alapítvány tevékenységét, gyakori résztvevője és hűséges krónikása az ország különböző vidékein megszervezett kalákamunkáknak, régi jó barátja Lőrincz Kálmánnak.

 

Ára: 3990 Ft.


Lőrincz Kálmánnak a Házat – Hazát Alapítvány igazgatójának és dr. Máthé Gizellának a Családkiválasztó Tanács elnökének, valamint egyben a Pest Megyei Világklub vezetőinek.

K A R I T A T Í V  D Í J A T
 
adományozott a Panoráma Világklub 2015. 02.27.-én Dunakeszin, az ott megalakult Világklub ünnepélyes alakuló estjén!
A „Hazát épít az, ki házat épít” elnevezésű, a rászoruló fiatalok gyermekváró
otthonaiknak az építését segítő program kezdeményezéséért
 

 

S E G Í T S hogy S E G Í T H E S S Ü N K!

           

A Házat – Hazát legfiatalabb „segítőjével”
élvezünk egy játékos pillanatot,
épülő házuk előtt!

É R T E T E K !       É R T I T E K ?

Építsünk házat, hazát hangyaszorgalommal, vasakarattal!

Ilyenek a gyermekváró otthonok, amelyeket építettünk:

 

Cegléd, 1994 - építkezés, kaláka Cegléd - kész házak
Adony, 1994 - építkezés Adony - kész házak, 2012-ben

Gödöllői sorház képei

Gödöllő, 1995 - építkezés,kaláka Gödöllő - kész sorház, 2012-ben

Az Alapítvány által felépített házakat többségében az Alapítvány vezető tervezője:

Callmeyer László tervezte.

Jelszavunk: ITTHON legyünk OTTHON! Gyere haza!

E terv megvalósításához az Ön segítségére is szüksége van Alapítványunknak.

Kérjük, adományával támogassa az építkezést, hogy a rászoruló fiatalok
mielőbb otthonukba költözhessenek
.

Az Önök támogatásával, segítségével egyre közelebb kerülhetnek a

R E M É N Y  L A P Á T O S A I

jövendő gyermekváró otthonaikhoz.

Önzetlen segítségükért
a Házat – Hazát Alapítvány teljes csapata
és a jövendő otthontulajdonosai hálásak!