HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

Alapítók

 1. Lakitelek Alapítvány   

A Lakitelek Alapítvány 1992-ben anyagilag is támogatta a Házat- Hazát Alapítványt, mint az alapítvány egyik  A L A P Í T Ó J A.
Székhely
: Lakitelek, Felsőalpár 3.
Kuratórium elnöke. Lezsák Sándor /1992-ben/
                              Bíró Zoltán /jelenleg/

 1. Habitat for Humanity International                                                       

Jimmy Carter volt amerikai elnök nevével fémjelzett Habitat for Humanity International-  Americus központtal - nemes házépítő programot Lőrincz Kálmán hozta Magyarországra. Lőrincz Kálmán – hazatérve az Egyesült Államokból - 1992-ben indította el az amerikai mozgalom magyar megfelelőjét, Házat - Hazát Alapítvány néven.

 

A másik A L A P Í T Ó , az anyaszervezet, - azaz a Habitat for Humanity International -, a Lakitelki alapítvány támogatásához  hasonló mértékben támogatta anyagi eszközökkel az alapítvány iondulását.                

                                            Interjúrészlet  Lőrincz Kálmánnal 1992-ből:

 

        

A házépítő- program  magyar változatát, azaz a magyar közgazdasági-, jogi- szabályokhoz és társadalmi körülményekhez igazítását, adaptálását és a magyar hagyományoknak megfelelő kaláka-munka országos intézményesítését dr. Máthé Gizella közgazdász, pánzügyi szakember, a Családkiválasztó Tanács elnöke - szakértői csapatával – közösen végezte.                                                                      

 

Jimmy Carter és Lőrincz Kálmán szimbólikus kézfogása Miami Floridában 1991-ben, minek értelmében az elnök úr elfogadta 1996-ra L.K. meghívását Magyarországra, hogy abban az évben hozza ide a Habitat  Jimmy Cartere Work Project-et és annak keretében15 ház épüljön Gödöllő, Máriabesnyőn.

A karikatúrát Kertész László készítette

Az "Elnöki kézfogás" körül azok az elkötelezett emberek  karikatúra-képei láthatóak, akik a kezdettől /1992/  fogva elkötelezetten segítették a  Házat –     Hazát alapítvány indulását és további munkáját. 

A Habitat for Humanity története Magyarországon 1992-1996 között.

Köszönet a lelkes önkénteseknek, akik a Habitat, Házat-Hazát Alapítvány házépítését sikerre  vitték Magyarországon.

 

 1. Golovics Csilla  –  egészségügyi oktató, a marketing csapat tagja
 2. Golovics Lajos  -  művészettörténész, a marketing csapat főnöke
 3. Lőrincz Kálmánné, Emike  – mindenki Nagymamája
 4. Szilágyi Károly  - újságíró, sajtófőnök
 5. Zika Klára – történelem tanárnő, újságíró, PR-szervező, TV-szerkesztő
 6. Házat – Hazát Bab y – Értetek ! Értitek ?
 7. Lőrincz Kálmán – közgazdász, Házat – Hazát Alapítvány szellemi vezére, a „motor”
 8. Lőrinczné dr. Máthé Gizella – közgazdász, Házat –Hazát, pénzügyi tanácsadó, PR főnök
 9. dr. Lőrincz Péter – épületgépész, vezető tervező
 10. Burka Éva – építészmérnök, program-menedzser
 11. Juhász József – műszaki program- menedzser, ezermester
 12. Callmeyer László – építészmérnök, vezető tervező
 13. Füredi Tamás – építészmérnök, program- menedzser
 14. Szilvási Marika – közgazdász, családkiválasztó testület tagja
 15. dr. Péchy Edit – ügyvéd
 16. dr. Juhász Judit – kormányszóvivő, Katolikus Rádió elnöke
 17. Callmeyer Éva – építész-technikus, családkiválasztó testület tagja
 18.  Mr. Winston Slider – Habitat for Humanity európai igazgató
 19. Mr. Roland Yeager – üzletember, amerikai önkéntes munkás/kalákamunkás/
 20. President Jimmy Carter – USA ex- elnöke, a legismertebb önkéntes/kaláka/munkás, Carter project névadója
 21. Lőrincz Kálmán – közgazdász, Házat-hazát Alapítvány igazgatója és a HHA mindenese
 22. Lezsák Sándor – néptanító, Lakitelek Népfőiskola alapítója, a magyar Parlament elnöke, a HHA  egyik alapítója
 23. Mrs. Linda Fuller – férjével a Habitat for Humanity  alapítója, a programok tervezője és megvalósítója
 24.  + Mr. Millard Fuller – ügyvéd, a Habitat for Humanity alapító atyja, szellemi vezére
 25. President Jimmy Carter – az USA ex-elnöke, a Habitat Alapítvány legjobb adomány-gyűjtője
 26. Prof. Callmeyer Ferenc – kétszeres Ybl-díjas építész, egyetemi professzor, a Házat-Hazát Alapítvány elnöke
 27. Házat-Hazát  Busz – a „csendes, mindig készen álló közösségi kaláka munka- szervező”
 28. Luka Zsóka – reklám- és marketing szakértő, a családkiválasztó testület tagja
 29. Lőrincz Kálmán – pénzgyűjtési akció gólyalábon, 320 km Budapesttől – Debrecenig
 30. Tolcsvay Béla – énekmondó, a Házat-Hazát Alapítvány himnuszának zeneszerzője
 31. Mrs. Rosalynn Carter – USA ex-elnökének, Jimmy Carternek felesége, a második legismertebb amerikai önkéntes/kalákamunkás/
 32. President Jimmy Carter és Lőrincz Kálmán – 1991 ünnepélyes kézfogás/szerződés/Miamiban, minek értelmében a Carter program 1996-ban Magyarországon épít otthonokat
 33. Lakás/otthon/várományosok kaláka-munkában
 34. 11 elkészült ház/otthon/ Gödöllőn
 35. 10 ház /otthon/ felépült Adonyban
 36. dr. Gémesi György – sebészorvos, Gödöllő város polgármestere dolgozik  a HHA alapítvány Kistarcsán épülő házán
 37. A híres magyar Szent István Korona másolata, amit az alapítvány Jimmy Carternek ajándékozott - Callmeyer László építész ngay műgonddal elkészített alkotása.

Köszönetnyilvánítás

„Hálás szívvel köszönöm a sorsnak…” énekli búgó hangon a 60-as évek népszerű énekes dívája. Ez a dallam motoszkál a fejemben, amikor visszagondolok a daliás 1992-1996 közötti időre, amikor a Házat - Hazát Alapítvány elindult hódító útjára Magyarországon. Lelki szemeim előtt felvonul az a rengeteg arc, melyek tulajdonosai szívvel-lélekkel részt vettek az alapítvány munkájában és sikeresen felépítettek velünk 40 házat fiatal, rászoruló családoknak, akik munkájukkal, kalákában is segítették saját és mások házainak épülését.

A volt amerikai Elnöknek Jimmy Carternek, feleségének Rosalynnak, a Millard Fuller házaspárnak - amerikai részről alapítóknak-, valamint Winston Slidernek, a Habitat Európai igazgatójának- és Lezsák Sándornak, a Lakitelek Alapítvány vezetőjének - magyar részről alapítónak-, továbbá mindazon személyiségeknek, önkormányzatoknak és a sok-sok önkéntesnek is hálásak lehetünk, hogy  tevőlegesen segítették, támogatták az alapítvány törekvéseit, az otthonok építését.

Hosszú lenne az a sor, ha név szerint kellene mindenkinek egyenként megköszönni az önzetlen segítséget, ezért most ezzel a képpel kívánunk emléket állítani Mindnyájuknak.

Igaz szeretettel és tisztelettel

Lőrincz  Kálmán és dr. Máthé Gizella

 

Many thanks for your help!

We wish to express our profound thanks for everybody who helped Habitat, Házat - Hazát build the first ever European Habitat house in Hungary  and 40 other homes for needy families. God bless the Carters, the Fullers and  the volunteers from all over the world who came to Hungary to make the impossible dream be a reality.

Thanks for the memories.

Kálmán Lőrincz  and  Gizella Máthé dr.

 

Az eredeti Koronát a magyar népnek 1978* január 6.-án adta vissza Jimmy Carter,  amerikai elnöksége ideje alatt.                                                      

Az USA delegációját Cyrus Vance külügyminiszter vezette.

A Szent Korona akkor a Nemzeti Múzeumban „lakott”, Budapesten. Az első Orbán kormány ideje alatt Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára méltó helyére került a korona, a Magyar Parlament gyönyörű épületében lett kiállítva.

1991 júniusában Lőrincz Kálmán  a floridai Miamiban megrendezett Habitat Carter program alkalmából meghívta Jimmy Carter amerikai elnököt, jöjjön Magyarországra a Habitat program keretében és segítsen felépíteni gyorstechnológiával 10 házat egy hét alatt, rászoruló családoknak.

A „Mad” Hungarian Miamiban megígérte  az elnöknek, hogy  Ő építi fel az első Habitat-házat Magyarországon és egyben Európában és  amennyiben az Elnök eljön Magyarországra 1996-ban, akkor a Szent Korona másolatával fog kedve

  Az ígéretek mindkét fél részéről beteljesültek

A  „Magyar Szent Korona” házakat épít fiatal magyar családoknak.