HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

Bemutatkozás

A Házat – Hazát Alapítvány immár 20 éve - kisebb - nagyobb lendülettel foglalkozik –  non profit módon  - rászoruló fiataloknak / akik önerőből nem tudnának lakást biztosítani maguknak /- gyermekváró otthonok építésével / új építésű- és felújított/ az ország különböző városaiban, településein.
Az otthon - teremtés nagysága az alapítvány mindenkor rendelkezésére álló forrásainak a függvénye.

Az alapítvány szervezése 1991 augusztusában kezdődött Lőrincz Kálmán egyéni kezdeményezése alapján, aki 23 évet élt és dogozott Amerikában. Közgazdász - üzletemberként egy Amerikában meghonosodott – Millard Fuller által alapított - non-profit házépítő /Habitat for Humanity International néven működtetett/ programot hozott haza.

Lőrincz Kálmán az amerikai házépítő - programot megismertetve a Lakitelek Alapítvánnyal és annak vezetőjével, Lezsák Sándorral, aki ismerve a 90 - es évek elején a magyarországi lakásépítés helyzetét, rögvest felismerte e program jelentőségét és azonnal aktív szerepet vállalt a Házat - Hazát Alapítvány létrehozásában, mint az egyik   A L A P Í T Ó

E felismerés eredményeképpen 1992.februárjában a Gellért Szállóban sajtótájékoztatón jelentette be Lezsák Sándor és Jeff Snider, a Habitat for Humanity International nemzetközi igazgatója -   mint a Házat – Hazát alapítvány másik    A L A P Í T Ó - j a - ,a történelmi fontosságú eseményt, hogy közösen, először Közép-Európában,

                                               Magyarországon megindítják ezt a mozgalmat.

A szervezet magyarországi vezetője és igazgatója Lőrincz Kálmán közgazdász, vállalkozó.

Az  A L A P Í T Ó K - Lőrincz Kálmánnak, - az alapítvány vezetőjének segítségével - állították össze, ill. kérték fel az alapítvány kuratóriumának tagjait, neves közéleti személyiségekből válogatva. Ezt követően indult el az alapítvány tevékenységének további szervezése, jogi, közgazdasági alapjainak megalkotása, tehát a mozgalom amerikai sajátosságainak magyarországi körülményekhez való adaptálása, felhasználva a Magyarországon is hagyományokkal rendelkező kaláka - munka mozgósító erejét.

A házépítés amerikai módszerének Magyarországra  adaptálásának kivitelezésében jelentős szerepet vállalt dr. Máthé Gizella, közgazdász, pénzügyi tanácsadó és vele együtt számos szakember.

A cél: a mindenkori piaci áraknál olcsóbb gyermekváró otthonok építése- és felújítása, a lehető legrövidebb időn belül, energia - takarékos kivitelezésben, rászoruló fiatalok számára, akik önerőből nem tudnának maguknak saját otthont teremteni.

 A Házat Hazát Alapítvány 1992. április 17.-én került bejegyzésre a magyar bíróságon, 3067.sz. sorszám alatt. Az alapítvány tartama határozatlan idő. A Fővárosi Bíróság végzése szerint az alapítvány célja: házépítési program támogatása, amely a lakásgondok enyhítése mellett, erősíti egyes emberek, családok, lakóközösségek, nemzetek közötti harmonikus kapcsolatot is. 

Professzor Callmeyer Ferenc kétszeres Ybl-díjas építész, nemzetközileg elismert szaktekintély elfogadta Lőrincz Kálmán felkérését, miután megismerte az alapítvány céljait és Ő töltötte be a Kuratórium elnöki tisztét.