HÁZAT – HAZÁT ALAPÍTVÁNY

Építsünk házat és hazát, hangyaszorgalommal, vasakarattal

A program

 Alapítványunk által építhető-, felújítható otthonok száma a mindenkor rendelkezésünkre  álló források-, pénzeszközök nagyságának a függvénye!

                                             Az alapítvány programjával hozzájárul:

        a. A nemzetfogyás megállításához

         b. A rászoruló fiatalok lakás-kilátásának javításához

         c. A vidék elnéptelenedésének visszafordításához

         d. A szakember-ellátottság összehangolásához

         e. Az önfenntartás-, az összefogás társadalmi szimtű erősítéséhez.

Íly módon /a. - e.-ig/  egy kiszélesítettebb stratégiai elgondolás mentén - nem egy szempontra koncentrálva - próbálja alapítványunk nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi szintű problémákat is kezelni, javítani, mint az  " Alapítvány tevékenységének társadalmi hasznossága" című mellékletünkben is olvasható!. 

1. Az alapítvány korszerű és gyors eljárással, rövid időn belül /2-3 hónap/, kulcsrakész – a mindenkori piaci áraknál olcsóbb /25-30%-kal a kaláka-munka összefogó ereje segítségével, valamint azáltal, hogy mint non-profit szervezet nem terheli az árat nyereség/

  • családi házak-,
  • 20-30 házból álló sorházak-, tetőtér-beépítések
  • mozgáskorlátozottak igényét is kielégítő gyermekváró otthonok felépítését/80-100 m/, illetve
  • vidéki településeken elhagyott régi családi házak felújítását- melyekkel szintén növelhetőek az olcsóbban elérhető otthonok száma

szorgalmazza, kivitelezi rászoruló fiatalok számára, akik önerőből nem tudnának otthonhoz jutni.

 2. A felépítendő otthonok fűtési, működtetési költsége drasztikusan csökkenthető megfelelő szigeteléssel, ami még tovább javítható környezetbarát energiaforrásokkal és így a legmagasabb energiaosztályú:              

                                                           A    vagy   A+

épületek építhetők.

   3. A gyermekváró otthonok tervezésénél az alapítvány messzemenően alkalmazkodik:

  • a helyi Rendezési Tervhez-,
  • a helyi építészeti hagyományokhoz-,

miközben alkalmazza a hagyományos technológiák mellett, a gyorsépítési módokat is.

A kivitelezésnél pedig alapvetően magyar gyártók termékeit-, technológiáit használja fel.  

 Az indulást követően az alapítvány folyamatosan elkészítette a meghirdetett programhoz szükséges építészeti- és működési kézikönyveit:

 

Habitat for Humanity International  első európai leányszervezete a Házat  – Hazát alapítvány

Habitat for Humanity international
első leányszervezete Európában a
Házat – Hazát Alapítvány 1992 április
Házat – Hazát Alapítvány
58 oldalas
Működési Kézikönyve

4. Az Alapítvány felkutatja azokat az önkormányzatokat, akik hajlandóak a programhoz telket adományozni kedvezményesen vagy közösségi, kaláka-munkáért. Továbbá felkutatjuk azokat  a rászoruló fiatalokat, akik önerejükből nem tudnának otthonhoz jutni és megpályáztatjuk a jelentkező fiatal családokat, akik szeretnének egy ilyen lakásprogramban részt venni. A családoknak - az önerőnek számító csekély összegű készpénzes hozzájárulás, a szociál-politikai támogatás és esetleges munkahelyi-, önkormányzati támogatáson túl -  500 kaláka-munkaórát is  fel kell ajánlaniuk /ellenszolgáltatás nélkül/, szintén az önerő részeként az Alapítvány számára, ill. az általa meghatározott házépítésen, vagy más szakirányú tevékenység felajánlásával,  amely a programban való részvétel feltétele, természetesen minden esetben szakszerű irányítást biztosítva.

5. Ezeket a kalákában elvégezhető feladatokat  a részvevők ismeretében egyénileg határozza meg az alapítvány, amely az építkezés különböző fázisaiban más és más, lehet adminisztratív-, számítógépes-, alapásási-, stb. munka.

6. Az alapítvány megszervezi és lebonyolítja a tervezési- és a kivitelezési munkákat, az építkezéshez megversenyezteti a szakmai kivitelezőket – a lehető legkedvezőbb ár elérése érdekében –, felkutatja azokat a cégeket, amelyek a programnak nemcsak építői, hanem szponzoraivá is válnak, válhatnak, mivel nekik a programunk kiváló marketing lehetőség, így támogatjuk egymást  közösen a rászoruló fiatalok megsegítésében.

A partnereink megválasztásánál előnyben részesítjük azokat a cégeket, amelyek elkötelezettek a környezetkímélő megoldások mellett és akik olyan technológiákat alkalmaznak, amelyek segítik az energia-hatékony építési és épület-üzemeltetési formákat bevezetni-,kivitelezni és egyben szolgálják az önfenntartó lakásformák elterjesztését.

A házak építésénél figyelemmel vagyunk arra, hogy azok az adott térség építészeti kultúrájához igazodjanak, figyelembe vegye a családok életformáját és a nem utolsó sorban a gazdaságossági szempontokat is. Ehhez kívánjuk bevonni a legjobb szakembereket.

Kép - Ceglédi ház, ahol a napsugaras-motívum volt jellemző DSCO 6860

E munkában és annak kivitelezésében abszolút elkötelezettek:

  - Lőrincz Kálmán, az alapítvány igazgatója
  - Az Alapítvány négytagú Kuratóriuma
  - Lőrinczné dr. Máthé Gizella a Családkiválasztó Tanács elnöke és öttagú csapata
  - az otthonok tervezői és
  - project-menedzserei
továbbá
  - mindazok, akik valamilyen formában segítő kezet nyújtanak és támogatják az alapítvány tevékenységét.